تیزر معرفی مجموعه مالی نرم افزاری اوراش

گروه نرم افزاری اوراش فعالیت خود را سال ۱۳۸۸ آغازنمود و درابتدای فعالیت خود اقدام به تولید نرم افزارهای کاربردی جهت امور حسابداری ویژه بنگاه های اقتصادی نمود. گام بزرگ در راستای توسعه فعالیت های شرکت، تولید محصولی تخصصی مطابق با استانداردهای حوزه تخصصی مالی و حسابداری بود که در دستور کار قرار گرفت. برای این منظور کار گروه حرفه ای متشکل از صاحبنظران با سابقه مالی و کارشناسان متخصص برنامه نویسی و بانک های اطلاعاتی تشکیل شد. در نهایت تحلیل و طراحی و پیاده سازی محصولی جامع با عنوان سیستم یکپارچه مالی اوراش تولید شد. این محصول همچون موجودی زنده در حال رشد و تکامل می باشد. به روز بودن محصول مطابق با استداندارد ها و دستورالعمل های روز و از سویی پویایی و متعطف بودن در استقرار بروزترین ویژگی آن است. هر یک از بخش های ذکر شده فوق بر اساس چشم انداز و اهداف سازمان فعالیت های خود را زیر نظر مدیر واحد مربوط انجام می‌دهد. با توجه به نوع فعالیت شرکت و ماهیت خدماتی بودن آن، خط مشی و سیاست های کلان شرکت، در جهت تولید محصولی با حداکثر کیفیت و ارایه خدمات پشتیبانی مطلوب جهت کسب بالاترین سطح رضایتمندی مشتریان است.از نقطه نظر استراتژی تولید محصول، تحلیل و پیاده سازی نرم افزار بر پایه فرآیندهای مالی موجود در بنگاه های اقتصادی در نظرگرفته شده است از این رو محصولات به گونه ای طراحی شده است که حداکثر انعطاف پذیری جهت استقرار در شرایط گوناگون را دارا باشد.

خدماتطراح، کارگردان هنریسال1397